Раҳбарият

Тажибаев Хамиджон Бахтиярович

2018 йил 17 сентябрдан:“Янгибозор пахта тозалаш” акциядорлик жамияти Бош директори.

Электрон почта: h.tajibaev@yangibozorpaxta.uz

Телефон рақами: 0362 41 94 345 

Қабул кунлари: Ҳар куни 08:00 dan 11:00 гача

Манзил:  Янгибозор ул.Ал-Беруний-1

2018  йил 17 сентябридан :

“Хоразм минтақавий пахта терминали МЧЖ тизимидаги“Янгибозор пахта тозалаш” акциядорлик жамияти бош директори

Туғилган йили:                                                                     Туғилган жойи:

30.11.1974                                                                            Хоразм вилояти, Гурлан тумани

Миллати:                                                                               Партиялилиги:

ўзбек                                                                                        йўқ

Маълумоти:                                                                          Тамомлаган:

олий                                                                                        1998 й. Тошкент тўқимачилик ва

                                                                                                 eнгил саноат институти

Маълумоти бўйича мутахассислиги:                              табиий толалар ишлаб чиқариш технологияси ва

                                                                                                 ускуналари

Илмий унвони:                                                                    Илмий даражаси:

йўқ                                                                                          йўқ

Қайси чет ва МДХ халқлари тилларини билади (тўлиқ кўрсатилиши лозим):

рус тили

Давлат мукофоти билан тақдирланганми(қанақа):

йўқ

Халқ депутатлари республика, вилоят, шахар ва туман Кенгаши депутатими ёки бошқа сайланадиган органларининг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим):

йўқ

 

М Е Ҳ Н А Т     Ф А О Л И Я Т И

1991-1995 йй. - “Янгибозор пахта тозалаш” заводи тайёрлов  бўлими ишчиси

1995-1995 йй.- “Янгибозор пахта тозалаш” заводи қоровуллик хизмати бўлими бошлиғи муовини

1995-1997 йй.- “Янгибозор пахта тозалаш” ОАЖ тайёрлов бўлими лабораторияси катта лаборанти 

1997-1998 йй.- “Янгибозор пахта тозалаш” ОАЖ тайёрлов бўлими лаборатория мудири

1998-2001 йй. - “Янгибозор пахта тозалаш” ОАЖ “Боғолон”пахта  тайёрлов маскани лаборатория мудири

2001-2003 йй. -“Янгибозор пахта тозалаш” ОАЖ тайёрлов бўлими лаборатория мудири

2003-2003 йй.- “Янгибозор пахта тозалаш” АЖ техника хавфсизлиги мухандиси                              

2003-2007 йй. - “Янгибозор пахта тозалаш”  АЖ чигит товаршуноси

2007-2011 йй. - “Янгибозор пахта тозалаш”  АЖ экин майдонларини назорат  қилувчиси

2011-2015 йй.- “Янгибозор пахта тозалаш”  АЖ тайёрлов бўлими 3- зона товаршуноси

2015-2018 йй - “Янгибозор пахта тозалаш”  АЖ тайёр маҳсулотларни етказиб беришни     

                           ташкил этиш ва логистика бўлимибошлиғи.                                                                                                                          

   2018 й .-  ҳ.в. - “Янгибозор пахта тозалаш” акциядорлик жамияти бош директори в.в.б .    

 

Тажибаев Хамиджон Бахтияровичнинг яқин қариндошлари хақида

 

МАЪЛУМОТ

 

Қарин-дошлиги

Фамилияси, исми

ва отасининг исми

Туғилган йили

ва жойи

Иш жойи  ва лавозими

Турар жойи

Отаси

Тажибаев Бахтияр

 

1948 йил,

Хоразм вилояти,

Гурлан тумани

        

         Пенсияда                                       Хоразм вилояти

(хусусий аудит)

 

Хоразм вилояти,

Янгибозор тумани,

Бошқирших қишлоғи

Онаси

 Рамазанова Розия

1950 йил,

Хоразм вилояти,

Гурлан тумани

Пенсияда

 (Янгибозор касалхонаси хамшираси)

Хоразм вилояти,

Янгибозор тумани,

Бошқирших қишлоғи

Акаси

Тажибаев Мухаммад

Бахтиярович

19969 йил,

Хоразм вилояти,

Гурлан тумани

 

Хоразм вилоят департаменти бўлими бошиғи

Хоразм вилояти

Янгибозор тумани

Пахта завод коттеж

Акаси

Тажибаев Неъмат

Бахтиярович

1970 йил,

Хоразм вилояти,

Гурлан тумани

 

Вақтинча ишсиз  

Хоразм вилояти,

Янгибозор тумани,

Бошқирших қишлоғи

Акаси  

 Тажибаев Ахмад

Бахтиярович

1972 йил,

Хоразм вилояти,

Гурлан тумани

 Хоразм автотранс бахолаш  хусусий фирмаси

Хоразм вилояти,

Янгибозор тумани,

Бошқирших қишлоғи

Синглиси 

 Тажибаева Дилрабо

Бахтияровна

1984 йил,

Хоразм вилояти,

Янгибозор тумани

Вактинча ишсиз

Хоразм вилояти,

Янгибозор тумани,

Ўзбекистон кўча 2- уй

Турмуш ўртоғи 

Жуманиязова Шодия

1974 йил

Хоразм вилояти

Гурлан тумани.

Уй бекаси

Хоразм вилояти,

Янгибозор тумани,

Бошқирших қишлоғи

Қизи

Бахтиёрова Дилшода Хамиджонқизи

1999 йил,

Хоразм вилояти,

Янгибозор тумани

 

Вақтинча ишсиз  

Хоразм вилояти,

Янгибозор тумани,

Бошқирших қишлоғи

Ўғли  

Бахтияров Шахзодбек Хамиджонўғли

2000 йил,

Хоразм вилояти,

Янгибозор тумани

Урганч нефт газ коллежиўқувчиси

Хоразм вилояти,

Янгибозор тумани,

Бошқирших қишлоғи

Ўғли  

Бахтияров Саидбек

Хамиджонўғли

 

2005 йил,

Хоразм вилояти,

Янгибозор  тумани

Янгибозор туман

 15- сон мактаб ўқувчиси

Хоразм вилояти,

Янгибозор тумани,

Бошқирших қишлоғи

Қайнотаси

Жуманиязов Раимбой

1937 йил,

Хоразм вилояти,

Гурлан тумани

2007 йил вафот этган

Қайнонаси

Хўжаниёзова Рима

1935 йил,

Хоразм вилояти,

Гурлан тумани

2014 йил вафот этган

(Уй бекаси )

АСОСИЙ  ВАЗИФАЛАРИ

      Бош директор:

  • пахта хом-ашёсини харид килиш ва қайта ишлаш бозор механизмларини ривожлантириш, жахон  бозорида рақобатга бардошли юқори сифатли пахта махсулотлари ишлаб чиқаришдан хўжалик ва   пахта тозалаш корхонасининг иқтисодий манфаатдорлигини кучайтириш чораларини кўриш;
  • тузилган контракция шартномаларига мувофиқ пахта хом-ашёсини харид килиш ва ўз вақтида қайта ишлашни хамда пахта махсулотини экспортга ва ички бозорга етказиб беришни ташкил этади;
  • пахта етиштирувчи хўжаликларни пахтанинг жахон бозорида харидоргир бўлган селекция навларининг юқори кондицияли уруғлик чигитлари билан таъминлаш мақсадида уруғлик пахта хом-ашёсининг сифатли қабул қилиниши, сақланиши ва қайта ишланишини ташкил этади;
  • корхона ишлаб чиқариш фаолиятини илмий асосланган режалаштириш, моддий иқтисодий ва меҳнат сарфларининг меъёрларини қӯллаш;
  • илғор тажрибаларни кенг ёйиш, шунингдек юқори техникавий иқтисодий кӯрсатгичларга эришиб, махсулотнинг техникавий даражаси ва сифатини барча чоралар билан ошириш;
  • Ташки Иктсодий Алоқалар Вазирлигининг ташқи савдо компаниялари ва мамлакатимиз истеъмолчилари билан пахтани қайта ишлаш махсулотларини экспортга ва ички бозорга етказиб бериш юзасидан шартнома тузиш ва уни кўрсатилган муддатларда истеъмолчиларга етказилишини таъминлайди;
  • пахта хом-ашёсини харид қилиш, пахта толаси ва пахта махсулотлари ишлаб чиқариш, истеъмолчиларга жўнатиш ва шу махсулотларнинг қолдиклари бўйича хисоб-китоб ва хисобот юритиш хамда хом-ашёни харид қилиш, пахта махсулотлари хажмлари, уни экспортга ва республика истеъмолчиларига сотиш буйича маълумотларнинг ишончлилигини таъминлайди;
  • пахта тозалаш корхонасини техник жихатдан қайта жихозлаш ва замонавийлаштириш бўйича ягона сиёсатни амалга оширади;

Хукумат қарорларини, фармойишларини, юқори ташкилотлар буйрукларини бажарилиши ижросини таъминлаш, сохани иқтисодий ва ижтимоий ривожланишининг асосий йуналишини аниқлаб бериш, Ўзбекистон Республикаси қонунлари ва бозор иқтисодиёти талабларидан келиб чиққан холда ишлаб чиқариш технологиясини, шартномалар интизомига риоя қилган холда шартномалар тузишни ва уларнинг бажарилишини, мехнатни ташкил этишни ва бошқа ишларни бирлашма Низомига асосан балгиланган тартибда амалга оширади.