Раҳбарият

Жумамуротов Шерали Отабаевич

2019 йил 26 августдан:“Янгибозор пахта тозалаш” акциядорлик жамияти Бош директори.

Электрон почта: info@yangibozorpaxta.uz

Телефон рақами: 0562 41 94 345 

Қабул кунлари: Ҳар куни 09:00 dan 11:00 гача

Манзил:  Янгибозор ул.Ал-Беруний-1

 2019 йил 26 августдан

«Хоразм минтақавий пахта терминали»  МЧЖ   тизимидаги

 “Янгибозор пахта тозалаш”  АЖ  бош директори

 

Туғилган йили:                                                   Туғилган жойи:

19.06.1961                                                           ХоразмвилоятиГурлантумани

Миллати:                                                             Партиялилиги:

ўзбек                                                                          йўқ

 

Маълумоти:                                                         Тамомлаган:

Олий                                                                     1988 й. Тошкенттўкимачиликваенгилсаноатинститути

 

Маълумоти буйича мутахассислиги            муҳандис-механик

 

Илмий даражаси:                                              Илмий унвони:

Йўқ                                                                        йўқ

Қайси чет тилларини билади:

рус тили

Давлат мукофотлари билан тақдирланганми (канака):

йўқ

 

Халк депутатлари, республика,вилоят, шаҳар ва туман Кенгаши депутатими ёки бошқа  сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим):

йўқ

                             МЕҲНАТ  ФАОЛИЯТИ

1978-1979  йй. –“Янгибозор пахта тозалаш” корхонасида ишчи

1979-1981  йй. - Армия сафида хизматда

1982-1982  йй. –“Янгибозор пахта тозалаш” корхонасида тайёрлов бўлими ишчиси

1982-1983  йй. - Тошкент тўқимачилик ва енгил саноати институти тайёрлов курси тингловчиси

1983-1988  йй. - Тошкент тўқимачилик ва енгил саноати институти талабаси

1988-1989  йй. –“Янгибозор пахта тозалаш” корхонасида ишлаб чиқариш бригадаси созловчиси

1989-1991  йй. –“Янгибозор пахта тозалаш” корхонасида ишлаб чиқариш бригадаси мастери

1991-1995  йй. –“Янгибозор пахта тозалаш” корхонаси бош механиги

1995-2003  йй. -“Янгибозор пахта тозалаш” очиқ акциядорлик жамияти бош мухандиси

2003-2006  йй. -“Янгибозор пахта тозалаш” очиқ акциядорлик жамияти бошқарув раиси

2006-2007  йй. -“Янгибозор пахта тозалаш” очиқ акциядорлик жамиятига қарашли “Боголон”

пахта тайёрлов маскани механиги

2007-2010  йй. -“Янгибозор пахта тозалаш” очиқ  акциядорлик жамиятида корпоратив маслаҳатчи

2010-2011  йй. -“Хоразмпахтасаноат” худудий акциядорлик бирлашмаси техника хавфсизлиги  бўйича

етакчи мутахассиси

2011-2014 йй   -“Хоразмпахтасаноат” худудий акциядорлик бирлашмаси пахтани кайта ишлаш замонавий

                              технологияларини жорий этиш ва инвестиция лойихаларини амалга ошириш бўлими

                              ёнғин ва техника хавфсизлиги бўйича бош мутахассиси

2014-2015 йй   - “Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” акциядорлик жамияти пахтани кайта ишлаш

замонавий технологияларини жорий этиш ва инвестиция лойихаларини амалга ошириш

бўлими ёнғин ва техника хавфсизлиги бўйича бош мутахассиси

2015-2016 йй.  - “Хоразмпахтасаноат ҳудудий бирлашмаси” акциядорлик жамияти меҳнат муҳофазаси ва

хавфсизлик техникаси бўйича муҳандиси

2016-2018 йй.  - “Хоразмпахтасаноат ҳудудий филиали” масъулияти чекланган жамияти Ишлаб чиқаришни

                              мувофиқлаштириш бўлимида етакчи мутахассис.

2018 –2019 йй. - «Хоразм митакавий пахта терминали» масъулияти чекланган жамияти Ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш бўлимида муҳандис механик 08.2019 й –х.в    “Янгибозор   пахта  тозалаш”  АЖ бош директори 

АСОСИЙ  ВАЗИФАЛАРИ

      Бош директор:

  • пахта хом-ашёсини харид килиш ва қайта ишлаш бозор механизмларини ривожлантириш, жахон  бозорида рақобатга бардошли юқори сифатли пахта махсулотлари ишлаб чиқаришдан хўжалик ва   пахта тозалаш корхонасининг иқтисодий манфаатдорлигини кучайтириш чораларини кўриш;
  • тузилган контракция шартномаларига мувофиқ пахта хом-ашёсини харид килиш ва ўз вақтида қайта ишлашни хамда пахта махсулотини экспортга ва ички бозорга етказиб беришни ташкил этади;
  • пахта етиштирувчи хўжаликларни пахтанинг жахон бозорида харидоргир бўлган селекция навларининг юқори кондицияли уруғлик чигитлари билан таъминлаш мақсадида уруғлик пахта хом-ашёсининг сифатли қабул қилиниши, сақланиши ва қайта ишланишини ташкил этади;
  • корхона ишлаб чиқариш фаолиятини илмий асосланган режалаштириш, моддий иқтисодий ва меҳнат сарфларининг меъёрларини қӯллаш;
  • илғор тажрибаларни кенг ёйиш, шунингдек юқори техникавий иқтисодий кӯрсатгичларга эришиб, махсулотнинг техникавий даражаси ва сифатини барча чоралар билан ошириш;
  • Ташки Иктсодий Алоқалар Вазирлигининг ташқи савдо компаниялари ва мамлакатимиз истеъмолчилари билан пахтани қайта ишлаш махсулотларини экспортга ва ички бозорга етказиб бериш юзасидан шартнома тузиш ва уни кўрсатилган муддатларда истеъмолчиларга етказилишини таъминлайди;
  • пахта хом-ашёсини харид қилиш, пахта толаси ва пахта махсулотлари ишлаб чиқариш, истеъмолчиларга жўнатиш ва шу махсулотларнинг қолдиклари бўйича хисоб-китоб ва хисобот юритиш хамда хом-ашёни харид қилиш, пахта махсулотлари хажмлари, уни экспортга ва республика истеъмолчиларига сотиш буйича маълумотларнинг ишончлилигини таъминлайди;
  • пахта тозалаш корхонасини техник жихатдан қайта жихозлаш ва замонавийлаштириш бўйича ягона сиёсатни амалга оширади;

Хукумат қарорларини, фармойишларини, юқори ташкилотлар буйрукларини бажарилиши ижросини таъминлаш, сохани иқтисодий ва ижтимоий ривожланишининг асосий йуналишини аниқлаб бериш, Ўзбекистон Республикаси қонунлари ва бозор иқтисодиёти талабларидан келиб чиққан холда ишлаб чиқариш технологиясини, шартномалар интизомига риоя қилган холда шартномалар тузишни ва уларнинг бажарилишини, мехнатни ташкил этишни ва бошқа ишларни бирлашма Низомига асосан балгиланган тартибда амалга оширади.